„Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono:

– 6 komputerów stacjonarnych,

– 5 monitorów,

– 7 dysków twardych SSD,

– 6 czytników książek elektronicznych,

– 1 router.

Koszt ogółem zadania wynosił 30352 zł, z tego 25300 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz logo Instytutu Książki

Skip to content
This W is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status