Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek

  1. Prawo korzystania dla celów naukowych ze zbiorów bibliotek krajowych, za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej, mają wszyscy czytelnicy Biblioteki posiadający ważną kartę biblioteczną.
  2. Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej są bezpłatne.
  3. Czytelnik może złożyć zamówienie osobiście lub drogą elektroniczną.
  4. Przy zamówieniu należy podać dokładny opis bibliograficzny:

           – dla książki – imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania;

           – dla czasopisma – imię i nazwisko autora, tytuł artykułu, tom, rocznik i numer czasopisma, numer strony.

  1. Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni.
  2. O sposobie realizacji zamówienia ( ilości zamówień przyjmowanych jednocześnie od jednego czytelnika, terminie i sposobie ich zamówienia w bibliotekach współpracujących) decyduje bibliotekarz, kierując się obowiązującymi przepisami, przyjętymi sposobami postępowania i umowami z poszczególnymi bibliotekami.
  3. Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy wydawnictwa uzyskane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi konsekwencję związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim ponosi koszty w wysokości ustalonej przez Bibliotekę Wypożyczającą.
  4. Czytelnik który nie przestrzega Regulaminu traci prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych.
Skip to content
This W is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status