Grupa Teatralna „Fruwadełka”

   Zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych, które pozwalają uczestnikom poznawać siebie, pomagają wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Poprzez zabawy interakcyjne dzieci przezwyciężają strach oraz nawiązują nowe przyjaźnie. Efektem finalnym są występy przed publicznością. Spotkania Grupy Teatralnej odbywają się w każdy piątek o godz. 1430 w Filii nr 1 MBP.

Skip to content
This W is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status