Biblioteka Miejsce Nauki i Zabawy

Lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, które są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki. Prowadzone są również zajęcia tematyczne oparte na książkach, dotyczące np. bieżących świąt, wydarzeń itp.

Skip to content
This W is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status