Aktualności

Previous Next

Czerwcowe spotkanie DKK dla dorosłych Filia nr 2

Kamińska A. Wanda : opowieść o sile życia i śmierci : historia Wandy Rutkiewicz- 24.06.2019 r.

Słowniki w sposób prosty i krótki informują, że powieść biograficzna to utwór przedstawiający życie oraz działalność bohaterów historycznych, mężów stanu, naukowców, artystów i podróżników. Cechą takich tekstów jest opowiedzenie życiorysu tak, by stanowił zamkniętą, prawdziwą i dobrze zorganizowaną fabułę. Po teksty te sięgamy zazwyczaj wtedy, gdy życiorys bohatera jest ciekawie opowiedziany oraz dotyczy osób powszechnie znanych i podziwianych. Kryteria te spełnia książka Anny Kamińskiej Wanda : opowieść o sile życia i śmierci : historia Wandy Rutkiewicz.

Czytelnicy chętnie sięgnęli więc po ten tekst, ponieważ naszą dumą narodową od kilkunastu lat jest alpinizm stojący na najwyższym światowym poziomie. Znaliśmy męskie oblicza himalaistów, ale trudno nam było uruchomić wyobraźnię  na tyle, by zrozumieć jak w ekstremalnych warunkach radziła sobie Wanda Rutkiewicz, która jako trzecia kobieta na świecie stanęła na szczycie Mont Everestu.

Kluczem do zgłębienia sukcesów polskiej alpinistki się więc książka Anny Kamińskiej. Chcę stwierdzić, że napisana przez nią biografia jest interesującą, świetnie udokumentowaną i dobrze zilustrowaną opowieścią o kolejach życia bohaterki, o jej rodzinie, znajomych, a przede wszystkim o tym, że dobrze wybrana, dogłębnie poznana i konsekwentnie realizowana pasja to droga wiodąca do sukcesu i sławy.

Książka ta stała się przedmiotem ożywionej i ciekawej dyskusji, w której radzyńskie klubowiczki dostrzegły profesjonalizm i obiektywizm autorki, która opowiadała nie tylko o wielkości, zaradności i odwadze Wandy, ale przytaczała również sytuacje  takich zachowań bohaterki, które nosiły znamiona egoizmu i obojętności na to, co przeżywają inni ludzie. Książka jest również wiarygodna, bo tłumaczy mechanizm rodzenia się i rozwoju pasji bohaterki do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej. Czytelnik dowiaduje się, że pierwszym etapem wtajemniczenia było zainteresowanie się stokami górskimi  rozpościerającymi się wokół Jeleniej Góry, potem przyszła fascynacja Tatrami, zachwyt Alpami i zauroczenie Himalajami.

Miłość Wandy Rutkiewicz do gór przerodziła się w szlachetną i twórczą pasję życiową sprowadzającą się do tego, by samotnie zdobywać najwyższe i najgroźniejsze góry świata. Zadanie to wymagało kondycji, żelaznej konsekwencji, katorżniczej pracy w ekstremalnych warunkach oraz przezwyciężania słabości wycieńczonego organizmu. Wszystkie te cechy posiadała Wanda Rutkiewicz i dlatego czytelnik ma świadomość, że  książka jest potrzebna do tego, by rodacy poznali życiorys kobiety zasługującej na pamięć i szacunek potomnych.

Kończąc rozważania na temat utworu Anny Kamińskiej czuję potrzebę stwierdzenia, że książka ta znalazła się w rękach radzynianek we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Świadomość tę maja klubowiczki, które są wdzięczne p. Eli Topyle i p. Edycie Oworuszko, za krzewienie czytelnictwa, za kompetencję, za empatię i za to, że miejsce ich pracy jest sercem, w którym rodzą się dobre emocje oraz silne więzi emocjonalne. Biblioteka cieszy się dobra sławą, bo zarządzana jest i prowadzona przez dwie pasjonatki, którym dziękujemy za to, że możemy dyskutować o naszych gustach czytelniczych, rozmawiać o zainteresowaniach klubowiczek, oglądać wspólnie wystawy i filmy będące adaptacjami znanych powieści, słuchać muzyki oraz uczestniczyć w spotkaniach z pisarzami.     

Recenzję napisała klubowiczka pani Ania Z.

© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna

szukaj