Dla czytelnika

Jak zostać czytelnikiem?

Aby zostać czytelnikiem należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem udostępniania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim.  REGULAMIN (308 KB, PDF)
  2. Wypełnić kartę zapisu i własnoręcznym czytelnym podpisem zobowiązać się do jego przestrzegania; złożenie podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości i respektowania regulaminu.
  3. Okazać bibliotekarzowi aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w celu sprawdzenia zgodności podanych w karcie zapisu danych.
  4. W przypadku czytelników niepełnoletnich konieczne jest pisemne poręczenie rodzica lub prawnego opiekuna i okazanie (do wglądu) jego dowodu tożsamości.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelników. 

Ze zbiorów i usług biblioteki można korzystać zaraz po dokonaniu formalności zapisu i otrzymaniu elektronicznej KARTY CZYTELNIKA. Otrzymana KARTA CZYTELNIKA uprawnia do korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich działach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Filii  nr 2, ul. Spółdzielcza 8.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

Skip to content
This W is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status