„Wierszem malowane” konkurs plastyczny

Celem konkursu jest promocja twórczości Marii Konopnickiej wśród dzieci, a zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na podstawie wybranego (dowolnego) wiersza tej autorki.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (5 – 7 lat).

Format pracy: A4

Technika pracy dowolna.

Termin oddania pracy: 09.05.2022 r. ( prace należy dostarczyć do Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Armii Krajowej 5 w Radzyniu Podlaskim)

Skip to content
This W is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status