75 kart z okazji 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej #25

Zbiory regionalne

Zbiory regionalne zostały wyodrębnione z zasobów biblioteki w latach 90-tych XX wieku.

Zbiory regionalne obecnie

  • książki, broszury (ponad 1000 woluminów)
  • dokumenty Życia Społecznego (fotografie, pocztówki, kalendarze, mapy, plakaty, zaproszenia, afisze, ulotki)
  • czasopisma (45 tytułów)
  • teczki tematyczne z wycinkami prasowymi (22 teczki)
  • Niepublikowane opracowania lokalnych autorów np. prace dyplomowe

Skip to content
This W is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status