Wi-Fi

Darmowy dostęp do Internetu

W Miejskie Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim funkcjonuje bezpłatny punkt dostępu do Internetu (Free Wi-Fi). Każda osoba posiadająca własne urządzenie typu smartphone, tablet czy laptop ma możliwość skorzystania z danej usługi na terenie biblioteki.

Informacje dotyczące połączenia z bezpłatnym Internetem dostępne w bibliotece.
free_wifi.png
© 2017 Miejska Biblioteka Publiczna

szukaj