A- A A+

Klub dla dorosłych Filia nr 2

Previous Next

Bardzo lubię książki Janusza Wiśniewskiego. Fascynuje mnie ten uzdolniony i spełniony człowiek, który ma duże osiągnięcia naukowe i miliony czytelników różnych krajach Europy. Śledzę jego 15 letnią twórczość literacką i cenię go za właściwy ogląd rzeczywistości, olbrzymią wiedzę o świecie współczesnym. Jest dobrym obserwatorem, psychologiem jako rodak z zewnątrz trafnie ocenia trendy, modę, zachowania, problemy i wyzwania stojące przed swoimi rodakami. Moim zdaniem swoimi książkami przyczynia się do tego, by „usunąć mentalne kraty w więzieniach ludzkich stereotypów”. Kryterium to dobrze spełnia powieść  Grand.

Tags: ,
© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna

szukaj