A- A A+

Klub dla dorosłych Filia nr 2

Previous Next

21 marca Światowy Dzień Poezji

21 marca Światowy Dzień Poezji

Ksiądz Tischner twierdził, że sztuka odsłania głębszy sens życia ludzkiego i nadaje życiu nową wartość. Prawdę tę doceniamy i dlatego jesteśmy pasjonatami takich dziedzin sztuki jak rzeźba, malarstwo, architektura, film, muzyka i teatr.

Ważną dziedziną sztuki jest również literatura i obcowanie z artystą, który jest twórcą pięknego słowa. Sformułowania tego używamy również mówiąc o liryce, ponieważ powszechnie uważamy, że „poezja jest mówiącym malarstwem”.

21 marca czcimy więc mistrzów słowa, którzy piszą wiersze miłosne, sonety, pieśni, ody, hymny lub sielanki. Małe formy literackie urzekają delikatnością, brzmieniem, metaforami i dlatego poezja nazywana jest również „Arystokratką mowy”.

Obcowania z arystokratką trzeba się uczyć i dlatego 21 marca klubowiczki spotkały się w Filii nr 2 MBP im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim po to, by zaprezentować ulubionego poetę i jego teksty. Uczestniczki spotkania po raz kolejny przekonały się, że Kaliope to muza, która poraża pięknem poetyckiego słowa.

Mocnym akcentem rozpoczynającym spotkanie z okazji Dnia Poezji był ekspresyjny wiersz Turgieniewicza o rosyjskiej zimie, a bezpośrednio po nim wybrzmiały anielsko zaśpiewane przez Grechutę frazy „Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty” oraz pytania retoryczne z wiersza A. Mickiewicza „Niepewność”. Miłym akcentem poetyckiego wieczoru była prezentacja urokliwych wierszy ludowej poetki Marianny Bocian, a przejawem patriotyzmu lokalnego było czytanie humorystycznych limeryków stworzonych przez Adama Świcia. Komiczno- groteskowe wiersze wprowadziły klubowiczki w dobry nastrój, który towarzyszył paniom do końca spotkania.

W miłą atmosferę wprowadziła słuchaczki Anna Dymna recytująca wiersze księdza Twardowskiego oraz uczestniczki, które czytały ulubione utwory tego mądrego i wyjątkowego kapłana.

Gwiazdą i atrakcją Dnia Poezji anno domini 2017 była niewątpliwie nasza koleżanka Mirosława Ziobro, która czytała swoje okazjonalne, refleksyjne, oraz zabarwione nutką humoru i ironii wiersze. Uzdolniona i wrażliwa klubowiczka czytała napisane przez siebie teksty, dzieląc się ze słuchaczami przemyśleniami i odczuciami. Ten szczery, prawdziwy, dowcipny i oryginalny przekaz sprawił, że poczułyśmy się zaszczycone i mogłyśmy gorącymi brawami podziękować za wzruszenia jakie dostarczyła nam Poetka. Klubowej koleżance życzymy weny twórczej, wyjścia z ciszy oraz zaistnienia w artystycznym świecie.  Dla nas jest Pani mistrzynią, która pisze z potrzeby serca i dla przyjemności innych. Uważam, że przed koleżanką jest jeszcze sława oraz pieniądze i tego serdecznie życzymy.

Bohaterkami Dnia Poezji były też miłe gospodynie. Pani Ela Topyła i Edyta Oworuszko stworzyły dobrą atmosferę, zadbały o artystyczny wystrój i ociepliły klimat spotkania płonącymi świecami, aromatem kawy oraz profesjonalizmem w tak delikatnej tematyce jaką jest poezja. Dziękujemy za cudowny klimat i za to, że niejednokrotnie mamy odczucia, że pomieszczenia biblioteki są tak miłe i przytulne jak kawiarnie, w których odbywają się spotykania cyganerii artystycznej.

Tags: ,
© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna

szukaj